The Building Information Model in the Management of Virtual Design and Construction

Ph.d.-studerende:   Ole Berard
Hovedvejleder: Flemming Vestergaard, lektor, DTU Byg 
Medvejledere:  Jan Karlshøj, lektor, DTU Byg
Lars Fuhr Pedersen, sektionsdirektør, MT Højgaard 
Projekttype: EhrvervsPhD
Projektperiode: Maj 2009 – April 2012

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem DTU Byg og MT Højgaard. 

Målet for projektet er, at beskrive de processer og nødvendige informationer som de projekterende skal lægge i en model for at entreprenøren kan anvende denne til sine formål, f.eks. kalkulation, tidsplanlægning, udførelsessimulering, logistik og risikostyring.


https://www.bim.byg.dtu.dk/forskning/phd-ole
4 DECEMBER 2020