Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri (byggeriets digitalisering)

Projektudbyder:  Erhvervs- og Byggestyrelsen
Projektperiode: April 2009 – Marts 2011
Projektansvarlig:              Flemming Vestergaard (DTU Byg)

Øvrige projektdeltagere:

Jan Karlshøj (DTU Byg), Jan Lambrecht Andresen (Teknologisk Institut), Peter Hauch (Arkidata/DTU Byg) og Jan Mouritsen (Copenhagen Business School)
Følgegruppe: Kristian Hagemann (Gottlieb Paludan arkitekter), Lars Fuhr Pedersen, (MT Højgaard), Clars Danvold (Slots- og Ejendomsstyrelsen), Jørgen Storm Emborg (COWI), Sten Bonke (DTU Management), Per Anker Jensen (Center for Facilities Management) og Frederik Fridolin Jensen (Erhvervs- og Byggestyrelsen)

Forskningsprojektets formål er, at måle økonomiske effekter ved den øgede digitalisering af byggeriet, som er en følge af Det Digitale Byggeri. Konkrete erfaringer er på nuværende tidspunkt begyndt at tegne sig i den danske byggebranche og disse vil blive anvendt som cases til brug i analysen. Metodikken anvendt i projektet tager udgangspunkt i metodegrundlaget fra projektet Bedst i Byggeriet under Det Digitale Byggeri i perioden 2004-2006. Resultaterne fra dette projekt bar præg af, at der på daværende tidspunkt var begrænsede muligheder for udvælgelse af relevante cases. Dette har imidlertid ændret sig. 

  

 Måling og vurdering af de økonomiske effekter vil ligge på fire niveauer.  

  • Direkte effekter – kvantitativt målbart
  • Indirekte effekter – ikke kvantitativt, men kvalitativt målbart
  • Afledte effekter – effekter der først kommer til udtryk andre steder i værdikæden
  • Langsigtede effekter – effekter med betydning for branchen på nationalt niveau

    Resultaterne af projektet vil være et centralt redskab til videre udvikling af digitaliseringen i byggeriet. Målet er, foruden en vurdering af effekterne af digitaliseringen på nuværende tidspunkt, at skabe et værktøj til at træffe beslutninger om implementering af BIM i den enkelte virksomhed, i projektet og i byggesektoren generelt.   

Se nyheden...