BIM understøtter...

  • Integreret samarbejde mellem byggeriets parter via udveksling af fagmodeller, når man aftaler og overholder visse regler.
  • Lean tankegangen gennem transparente bygningsmodeller indeholdende egenskabsdata som tid og økonomi.
  • Simulering af bygningsegenskaber i planlægningsfasen vedr. energiforbrug, indeklima, bæredygtighed, tilgængelighed, bygbarhed, totaløkonomi, FM mv.
  • Koordinering og kvalitetssikring gennem modelsamarbejde til kontrol af kollision, konsistens, programkrav mv.
  • Automatisk generering af et konsistent tegningsmateriale og avancerede visualiseringer
  • Automatisk dataudtræk i form af styklister beskrivende rum, bygningsdele m.v. samt deres egenskaber.
  • Rationalisering af byggeprocessen gennem deling og genbrug af data samt minimering af redundante data.


      EU