BIM forudsætter...

  • At foretage et paradigmeskift, hvor man går fra dokumentbaserede metoder til modelbaserede.
  • At udskifte 2D tegninger med en samlet 3D model, hvorfra alle ønskelige 2D tegninger kan genereres.
  • At 3D modellen er databaseorienteret og dermed konsistens – arbejder man i ét snit, hvor man flytter en væg, vil dette slå igennem i resten af modellen, og altså også i en plantegning.
  • At opbygge 3D modellen af intelligente objekter – ændres fx bredden af et vindue, vil hullet i væggen hvori vinduet er placeret, automatisk følge med.
  • At der kan knyttes egenskabsdata på alle objekter i modellen.
  • At modellen fungerer som bærer af informationer (en slags container), hvorfra alle data kan udtrækkes, ikke kun grafiske men også alphanumeriske som styklister.
  • At data kan importeres til og eksporteres fra modellen – til fx mængdefortegnelser samt simuleringer og kalkulationer i specialsoftware.
  • At den rumlige repræsentation af bygningen kan anvendes til visualisering og forbedret kommunikation imellem faggrupperne.

      EU