Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM)

 

Kursustype:  Civil - Videregående kursus 
ECTS-point  5
Kursusansvarlige:  Flemming Vestergaard og Jan Karlshøj 

Kurset ligger i forlængelse af 11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) og behandler emnet på et mere analytisk og konceptuelt niveau. Der modelleres parametriske konstruktioner ved brug af Revit og Dynamo og det vurderes hvilken betydning et parametrisk modelleringskoncept har ved en 3D objektorienteret arbejdsproces. I Revit fokuseres der på opbygning og tilpasning af Families til brug ved detaljering og parametrisk styring af byggeobjekter. Via Dynamo fokuseres der på grafisk at kunne programmere bl.a. hændelser i Revit. Modelkonsistens undersøges ved hjælp af eget rule set i Solibri MC. Anlægsomkostninger estimeres ved hjælp af Sigma, V&S prisdatabase og DBK. Der afsluttes med en rapport over et udleveret emne inden for kursets område.

Se fuld beskrivelse af kurset i DTU's Kursusbase

Anvendte programmer i kurset:
Revit, Dynamo, Solibri Model Checker, Sigma, Dalux m.fl.