Bygnings Informations Modellering (BIM)

 

Kursustype:  Civil - Grundlæggende kursus 
ECTS-point  5
Kursusansvarlige:  Flemming Vestergard

Kurset har som overordnet mål, at sætte deltagerne i stand til at arbejde med en 3D objektorienteret arbejdsmetode igennem byggeprocesserne. Der arbejdes med AutoCADs 3D funktioner, BIM-modellering i Revit Architecture (bygning og terræn) og kollisionskontrol i Solibri Model Checker. Der fokuseres på, at kunne udarbejde bygningsmodeller på flere informationsniveauer som bærere af projektinformationer til dataudtræk, udveksling og kommunikation – med brug af blandt andet IFC-formatet. Dansk Bygge Klassifikation og bygherrekravene udsprunget af Det Digitale Byggeri præsenteres og anvendes igennem opgaverne.

Se fuld beskrivelse af kurset i DTU's Kursusbase

11034 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) ligger i forlængelse af dette kursus.

Download eksempler på posters udarbejdet af studerende:
Poster 1 (0,5MB)
Poster 2 (0,7MB)

 

Anvendte programmer i kurset:
AutoCAD, Revit Architecture, Solibri Model Checker, MS Office Excel