Stor interesse for seminar om BIM og FM

onsdag 17 mar 10
|
Der var stor tilslutning d. 11. marts til seminaret 'Hvad kan BIM gøre for FM?' arrangeret af BIMlab og BIMbyen.dk. Knap 100 deltagere mødte op på DTU til fem interessante oplæg og en aktiv debat.

Dagen blev indledt af Flemming Vestergaard, BIMlab/DTU Byg, som bød velkommen til DTU og kort fortalte om arbejdet i BIMlab og de kurser i BIM som udbydes til erhvervslivet. Herefter præsenterede ordstyrer Stig Brinck, Niras, dagsordenen og kridtede banen op til en indholdsrig eftermiddag.

Første oplæg var af Helle Juul Bak, BIMlab, som i en analytisk tilgang, baseret på hendes tidligere eksamensprojekt, fremstillede hvordan byg- og driftsherrers behov, teknologiske tilbud fra FM-programmer og ideologien i BIM kan forenes og optimeres. Clars Danvold tog herefter over og præsenterede hvordan Slots- og Ejendomsstyrelsen i praksis bruger digitale redskaber og som offentlig byg- og driftsherre imødegår bygherrekravene. Første del af dagens program blev afsluttet med oplæg af Torben Dalgaard og Bent Dalgaard Larsen fra Dalux, som demonstrerede nogle af deres produkter til brug i driften.

Tidligt på dagen blev det tydeligt, at der var en stor spørgelyst blandt deltagerne og ordstyrer Stig Brick måtte holde styr på tropperne og bede flere om at vente med deres spørgsmål og kommentarer til den planlagte diskussion sidst på dagsordenen. I pausen var der dog plads til diskussion og at netværke over en kop kaffe og et stykke kage.

Anden del af oplæggene blev indledt af Niels Falk og Andreas Kragh som præsenterede hvordan de hos MT Højgaard på det seneste har sat ekstra fokus på BIM og hvordan dette vil kunne spille sammen med FM. Benjamin B. Andersen fra Dan-Ejendomme rundede af med sit oplæg ’What’s in it for me?’ hvor han synliggjorde mulige forretningsmodeller ved digitalisering set fra driftsherrens synsvinkel.

Den sidste halve time blev ordet givet frit og der var debat i salen. Emner der bl.a. blev taget op var, hvordan BIM og nye arbejdsmetoder implementeres i hele driftsorganisationen, hvilke data det er at driftsherren har behov for og hvordan disse skal struktureres samt om der ligger et nyt forretningsområde inden for datamanagement når der arbejdes med BIM. Yderligere blev der foreslået nogle tiltag i retning af BIM som kan anvendes her og nu. Selvom man altså ikke fra den ene dag til den anden, kan overgå til BIM, så var holdningen, at der også er gevinster ved at tage små skridt.

Tak til alle deltagere og oplægsholdere for en god dag.

       

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.bim.byg.dtu.dk/news/Nyhed?id=%7B8465005A-D93B-47B0-968E-512642D5C824%7D
4 DECEMBER 2020