Hvad er Det Digitale Byggeri?

Det Digitale Byggeri er et initiativ fra regeringen, hvis hovedresultat er 10 bygherrekrav som alle statslige bygherrer skal stille over for de deltagende parter i et byggeri. Dermed tvinges aktører, der ønsker at byde på statslige opgaver, til at anvende en række digitale redskaber og metoder. Hensigten er, at brugen af disse redskaber og metoder skal smitte af på resten af branchen, således at målet om, at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark opnås. Det Digitale Byggeri’s krav, har i høj grad givet et løft til digitaliseringen af byggebranchen. I dag står mange virksomheder over for en stor opgave, om at implementere digitale værktøjer og metoder i deres forretningsmæssige processer. 

De 10 bygherrekrav er fordelt på følgende 4 områder:
(Læs hele bekendtgørelsen her)

  • Udbud, tilbudsgivning og licitation via internettet
  • Anvendelse af 3D-modeller
  • Informationsdeling via byggesagens projektweb
  • Digital aflevering af driftsrelevante data fra byggeprocessen til bygherrens driftsorganisation

Projektet Det Digitale Byggeri forløb over perioden 2003-2007, som et udbud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Fem konsortier, bips og Sbs rådgivning blev givet opgaven. Disse aktører samt projektstrukturen og indsatsområderne under Det Digitale Byggeri ses i nedenstående illustration.

Ud over de 10 bygherrekrav blev der i Det Digitale Byggeri under fundamentsprojekterne arbejdet med at udvikle nye fælles arbejdsmetoder og standarder samt et nyt fælles klassifikationssystem (DBK). DBK er stadig under udvikling. Bedst i byggeriet leverede en række case studier som beskrev best practice. 

Ved årsskiftet til 2007 trådte bygherrekravene i kraft og Implementeringsnetværket overtog opgaven med formidling og implementering af bygherrekravene. Sekretariatet for Implementeringsnetværket er placeret hos Dansk Byggeri og der er afsat midler til netværkets arbejde frem til udgangen af år 2010. Der er i øjeblikket et igangværende udbud om etablering af et ”Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet”, en slags Det Digitale Byggeri 2.

For mere information se:
www.detdigitalebyggeri.dk
www.ebst.dk


      EU